BIỂU TRƯNG + BẰNG KHEN - LỄ HỘI HOA HỒNG 2018

Biểu trưng - Bằng khen - Lễ hội hoa hồng 2018 được AZ Quà Tặng thiết kế, cung cấp và sản xuất. Một món quà tặng vô cùng ý nghĩa cho sự kiện lễ hội hoa hồng 2018