Bộ quà tặng Bút ký+Hộp namecard - Vinmec Hospital - BQT 201

Bộ quà tặng Bút ký+Hộp namecard - Vinmec International Hospital được AZ Quà Tặng thiết kế và sản xuất là món quà tặng khách hàng, đối tác rất ý nghĩa