Bút bi in logo Toshiba

Bút bi in logo Tosiba được AZ Quà Tặng thiết kế và sản xuất là món quà khuyến mại, quảng cáo tuyệt với.