CỐC SỨ CÓ NẮP IN LOGO - NGÂN HÀNG BẮC Á

Cốc sứ có nắp in logo - Ngân Hàng Bắc Á được AZ Quà Tặng thiết kế và sản xuất là món quà tặng tuyệt vời dành cho khách hàng và nhân viên công ty.