CỐC SỨ QUÀ TẶNG IN LOGO - UNESCO VIỆT NAM

Cốc sứ quà tặng in logo - Unesco Việt Nam được AZ Quà Tặng thiết kế và sản xuất là món quà tặng tuyệt vời dành cho tình nguyện viên dự án Global Applause - Give volunteers a hand.