Ô Gấp 2 - Hội Hữu Nghị Việt Nam - Hungary

Ô gấp 2 tự động 1 chiều - Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary được AZ Quà Tặng thiết kế và sản xuất là món quà ý nghĩa và thiết thực.