Dù gấp 3 Tự Động 2 Chiều - TH True Milk

Dù gấp 3 tự động 2 chiều - TH True Milk được AZ Quà Tặng thiết kế và sản xuất là món quà ý nghĩa dành tặng khách hàng.