KỶ NIỆM CHƯƠNG PHA LÊ - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 VINACONEX

Kỷ niệm chương pha lê - Công Ty Cổ Phần Xây Dựng số 9 Vinaconex được A Quà Tặng thiết kế và sản xuất là món quà lưu niệm rất ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập công ty.