Mũ bảo hiểm nửa đầu không kính - Trường Sa - MBK 021