Ô Dù gấp 2 - Công Ty TNHH JMI Việt Nam

Dù  gấp 2 tự động 1 chiều - Công Ty TNHH JIMI Việt Nam được AZ Quà Tặng thiết kế và sản xuất là món quà ý nghĩa dành cho cán bộ công nhân viên công ty.