Ô dù gấp 3 tự động 1 chiều - Vietcombank - X320–R58