Ô dù gập 2 tự động 1 chiều - Vietinbank - X207-R60