Ô dù gập 2 tự động 1 chiều - Thái Dương Health - X210-R70